مارس 6, 2022
پک میوه

پک میوه

پک میوه بنا به سنت ایرانی در مراسم های ختم معمولا از شرکت کنندگان در مراسم با میوه و خرما و آب میوه پذیرایی می شود. […]
تولید انواع پاکت