مارس 6, 2022
تولید پاکت پنجره دار

تولید پاکت پنجره دار

تولید پاکت پنجره دار تولید پاکت پنجره دار با یک دهانه کوچک در مرکز کیسه صورت می گیرد. به طور معمول، دهانه کوچک با یک فیلم […]
اکتبر 27, 2020
پاکت پنجره دار

پاکت پنجره دار

پاکت پنجره دار پاکت پنجره دار نگارین قادر به تولید و قبول سفارشات انواع پاکت های پلاستیکی پنجره دار بر حسب مواد اولیه نایلونی ، opp […]
تولید انواع پاکت